FC Meppel

Sinds kort heeft FC Meppel een samenwerkingsverband met de KeepersSchool Noord.
Enerzijds worden de selectiekeepers en de keepers van A1 en B1 individueel door KSN getraind. Anderzijds kunnen alle andere keepers van FC Meppel meedoen met de 10-wekelijkse blokken van de KeepersSchool.

De eerste indrukken zijn zeer positief. Er wordt professioneel gewerkt, afspraken worden goed nagekomen en ook de reacties van de keepers zijn lovend.

Door de keeperstraining uit te besteden aan KSN wordt de druk op de vrijwilligers van de vereniging minder groot en is de kwaliteit gewaarborgd. Wij zijn tot dusver erg tevreden over de samenwerking met KSN.

Adriaan de Jonge
Bestuurslid Technische Zaken FC Meppel

VV Hoogeveen

KSN is een uiterst deskundige partij gebleken om de kwaliteit van onze jeugdkeepers te verbeteren. Bovendien worden de belangen van de club gerespecteerd en vindt er terugkoppeling plaats. VV Hoogeveen stimuleert zijn jeugdkeepers dan ook om gebruik te maken van de diensten van de KSN. Dit als aanvulling op de eigen keepertrainingen. Aantoonbaar is gebleken dat de kwaliteit van de jeugdkeepers toeneemt.

Henri Reinders
Jeugdcoordinator
VV Hoogeveen

MSC Meppel

Sinds 2009 heeft MSC het trainen van haar keepers uitbesteed aan KSN. MSC doet dit vanuit haar visie dat ook keepers recht hebben op training op basis van een bewezen methodiek, waarbij een keeper zo vroeg als mogelijk moet kunnen trainen (in de F –categorie) om het geleerde in de gehele jeugdopleiding in te kunnen zetten en te verbeteren, met als einddoel kwalitatief goede keepers afleveren aan uiteindelijk het 1e elftal (MSC1).

KSN heeft bewezen dat het onze keepers beter maakt. Dit doet KSN door middel van een heldere visie op keepen en met goed getrainde en enthousiaste trainers.

 

Bart Kattenberg

Jeugdvoorzitter MSC