Algemene voorwaarden van KeepersSchool-Noord

  • De lesgelden dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Niet tijdig betalen betekent dat de cursist(en) niet deel mogen nemen aan de trainingen.
  • KeepersSchool Noord is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadigingen of het zoek raken van eigendommen van de cursist(en).
  • KeepersSchool Noord zal ervoor zorg dat er elke cursus 10 trainingen gegeven worden. Eventueel afgelaste trainingen worden ingehaald voor zover dat in de mogelijkheden ligt van KeepersSchool Noord en dit binnen de periode van trainingen valt (Voorjaarscursus van 15 februari tot 15 juni, najaarscursus 15 september tot 15 december). in het geval van calamiteiten, gemeentelijke en/of overheids verordeningen, waardoor trainingen niet ingehaald kunnen worden is er geen recht op restitutie van gemiste trainingen en/of lesgelden. KeepersSchool Noord zal dan in overleg met desbetreffende clubs/individuen gaan kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.
  • Bij het missen van een training door ziekte, kan de training op een andere locatie ingehaald worden, dit in overleg en na goedkeuring van de hoofdtrainer(s) en/of leiding.
  • Bij langdurige blessures zal KeepersSchool Noord in overleg gaan met de betreffende cursist en eventueel ouder(s), verzorger(s) om te kijken hoe trainingen ingehaald kunnen worden. Er is geen recht op restitutie van het lesgeld.
  • Overeenkomsten met clubs worden (na eventueel vastgestelde contractduur) stilzwijgend telkens met een seizoen verlengd, tenzij de club of KeepersSchool Noord voor 1 juni schriftelijk de overeenkomst opzegt.